PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høsten er her og med det Gran frivilligsentrals 20-årsjubileum. Vi starter feiringen med lansering av et jubileumshefte, fredag 1. september kl 11 på Lidskjalv!

 

 

Tilskudd til integreringsfremmende tiltak

I budsjettet for 2017 bevilget kommunestyret i Gran kr 100 000,- til integreringsfremmende tiltak. Alle frivillige i Gran kommune som har eller ønsker å starte med integrerngsfremmende tiltak, kan søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen administreres av Stiftelsen Gran frivilligsentral. Det er ikke fast søknadsfrist og søknadene vil bli behandlet fortløpende av to representanter for styret og daglig leder.

Send en kort søknad med beskrivelse og søknadssum til: post@gran.frivilligsentral.no

 

 

Aksjon Turmål Gran 2017:

Noen bilder fra våre aktiviteter:

skilt.jpg

Lyden av Hermundstad i Trivselshuset i Brua

Offisiell åpning av Gran frivilligsentral Vassenden

ÅpningVassenden.JPG

Trivselshuset i Brua - bilder fra offisiell åpning - foto: Eivind Marcelino

Bilder fra motevisning

Duarn på Lidskjalv - vårmoter!

Trivselshuset i Brua

TrivselshusetiBrua.jpg

Trivselshuset i Brua - dugnaden er i gang!

Det er med stor glede vi kan fortelle at Stiftelsen Gran frivilligsentral har kjøpt det gamle HTR-bygget i Brandbu og nå kan etablere "Trivselshuset i Brua"! Sparebankstiftelsen Gran har i dag gitt oss en gave på 1,5 mill kroner, og vi ønsker å rette en stor takk til dem for dette bidraget som gjør det mulig å realisere prosjektet. Gran frivilligsentral Brua vil flytte sine aktiviteter og sitt kontor over i det nye huset i løpet av november/desember, og vi gleder oss til å få større lokaler og mulighet til å videreutvikle frivilligsentralen!

Kulturkvelden på Lidskjalv - Allsang

Tirsdag 8. okober var første gang vi arrangerte Allsang på Lidskjalv. Bjørn Anders Hermundstad, Per Kristian Fagereng og Helge Haukli sørget for god stemning for de vel hundre som møtte opp.

Gjensidigetalentiaden 2013

Frivilligfesten 2013 og avslutning for Irene!

Tilskudd til Gran frivilligsentral Vassenden

Det er med stor glede vi kan fortelle at Stiftelsen Gran frivilligsentral har fått innvilget søknaden til KUD om opprettelse av Gran frivilligsentral Vassenden. Stiftelsen blir nå eiere av to frivilligsentraler i Gran kommune, en i Brua og en i Vassenden, hver med 100 % stilling!