Boken kommer

Kan ikke du komme til biblioteket så kan biblioteket komme til deg!

Dette er et tilbud til personer som har problemer med å komme til biblioteket, feks eldre, uføre, syke og bevegelseshemmede. I samarbeid med Gran Bibliotek sørger vi for at du får bøker, lydbøker, filmer, tidsskrift, musikkcd etc fraktet gratis hjem til deg. Du kan selv velge hva du vil låne eller overlate til biblioteket å velge det de tror passer for deg. Det er 6 ukers lånetid. Wenche Høy på biblioteket ordner med bøkene og frivillige kjører ut.


2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral