Om Gran frivilligsentral Marka-Skjervum

Gran frivilligsentral har i alle år drevet frivillig aktivitet på helse- og omsorgsentrene i kommunen, i samarbeid med andre lag og foreninger. For å kunne følge opp de frivillige og aktivitetene på en god måte, har Stiftelsen opprettet en egen frivilligsentral som skal jobbe med dette. Koordinering og oppfølging av eksisterende aktiviteter og frivillige, lage gode rutiner for samarbeid med ansatte og kartlegging av behov for og tilrettelegging for nye aktiviteter er de viktigste oppgavene nå i starten. 

Vi ser også stort potensiale ifht frivillighet på det nye helse- og omsorgsenteret på Sagatangen og demenssenteret på Marka når disse står klare. Vi vil derfor være aktivt med ifht tilrettelegging for frivillige her. Vi har hatt ett møte med frivillige allerede og vil invitere til flere innspillsmøter i denne prosessen. 

Vi vil også jobbe for å etablere god kontakt og samarbeid med pårørende som er en veldig viktig ressurs ifht frivillig aktivitet for beboere på helse og omsorgssenter.  

Har du eller din forening et ønske om å bidra med noe på helse og omsorgssentrene i kommunen så ta kontakt!

Kontakt:

Marianne Orvang

Mob 47382311

Mail  marianne@gran.frivilligsentral.no 

Flere dokumenter

Om Gran frivilligsentral Brua

Om Gran frivilligsentral Vassenden

Om Gran frivilligsentral Ung

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Vedtekter og årsmeldinger

Styret og basisforeningene 2020 - 2021

Stiftelsen har 27 basisforeninger, og styret velges av disse på årsmøtet.

Om Gran flerkulturelle frivilligsentral

Ansatte

Her er oversikt over våre ansatte:

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Stiftelsen Gran frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Historikk

Gran frivilligsentrals historie starter helt tilbake i 1981, da 9 humanitære foreninger siftet "Førsteprioritet for de eldre".

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Foreninger i Gran

Dokumentmaler

Her finner du enkle dokumentmaler som kan være nyttig for foreninger. Ta kontakt om det er andre dokumenter du savner her.

Handlehjelp

Brandbu Røde Kors, Gran frivilligsentral og Gran kommune har i samarbeide laget en rutine for hvordan hjelpe de som er i karantene med levering av matvarer. Ring eller send SMS til mobil 90 55 93 50. Evt send mail til: post@gran.frivilligsentral.no.

Telefonvenn

Ønsker du telefonvenn så ta kontakt med oss på: 91 80 74 79

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)