Styret og basisforeningene

Stiftelsen har 27 basisforeninger, og styret velges av disse på årsmøtet.

Styreleder

Leila Raustøl

Mobil 95239419

Mail: lekaarr@online.no


Daglig leder

Øyvind Haslestad

Mobil: 97551482

Mail: oyvind@gran.frivilligsentral.no


Styret:

Leila Raustøl, styreleder

Kari Roll-Matthiesen, nestleder

Steffen Mørtvedt

Tone Reidem

Inge Indset

Leif Arne Vesteraas, Gran kommunes representant

Hilde Tangen, sekretær


Vara:        

Petter Dahl

Anders Morstad

Wenche Hagen


Basisforeningene:

Brandbu Bygdekvinnelag

Brandbu Diakonistiftelse

Brandbu Pensjonistforening

Brandbu Sanitetsforening

Brandbu Seniordans

Civitan Club Hadeland

Foreningen Norden

Gran Kunstforening

Gran Lions

Gran Pensjonistforening

Gran Røde Kors

Gran Sanitetsforening

Gran Seniordans

Hadeland Seniorforum

Jaren Pensjonistforening

Jaren Sanitetsforening

KK

Landsbyen Brandbu

LHL Hadeland

NAF Hadeland

Seniornett Hadeland

Tingelstadhøgda Sanitetsforening

Vestre Gran Bygdekvinnelag

Vestre Gran Kvinne og familielag

Vestre Tingelstad Sanitetsforening

Vigga Vers og Visevenner

Østre Gran Bygdekvinnelag

 

2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral