Onsdag 19 Februar
kl. 11:00 - 12:30 Lesestund på Skjervum Skjervum
Kjente og kjære historier og musikk

Hver onsdag kommer "lesedamene" til Skjervum helse - og omsorgssenter. Dette er frivillige som leser små historier, noveller og anekdoter, gjerne lokale. Annenhver uke er det også sang og pianospill til. Veldig hyggelig og gjenkjennende for mange.

2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral