Mandag 21 Mars
kl. 11:00 - 13:00 RUSLEGRUPPA i BRUA Trivselshuset
Ruslegruppa er en midlertidig erstatning for LHL trimmen på mandager (som måtte stanse pga. korona). Uformell gruppe som tar tilpassede spaserturer i Brua, for å møtes/skravle litt. Avslutter turen med en kaffekopp i Brua. Astrid Stensli er kontaktpunkt tlf. 411 94 735. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon - Velkommen!
2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral