Frivillighetens servicekontor i Gran blir realitet!

Takket være gave fra Sparebankstiftelsen Gran, kan vi endelig starte Frivillighetens servicekontor i Gran!

Stiftelsen Gran frivilligsentral har lenge ønsket å opprette Frivillighetens servicekontor i Gran. Med kommunal støtte i 2018 klarte vi å ha noen måneders drift, men på grunn av manglende tilskudd fra Kulturdepartementet ble videreføring satt på vent.

Styret i Sparebankstiftelsen Gran ser også potensiale og muligheter ved Frivillighetens servicekontor, og gir oss gave til ett års drift slik at vi får testet ut idèen.

Det er vi selvfølgelig veldig glade og takknemlige for.

Frivillighetens servicekontor skal bistå foreninger med oppgaver de opplever som utfordrende, feks registrering, søknader, rapportering. Vi tenker også å bidra til at foreninger får kompetanse til å gjøre slike ting selv, ved feks å holde kurs i styreverv, søknadsskriving og rapportering etc. Det viktige her er hva foreningene selv ønsker, og vi vil ta kontakt med hver enkelt forening for å høre hva de evt ønsker hjelp til.

Servicekontorets viktigste oppgave blir å få oversikt over alt som finnes av frivillighet i kommunen, slik at det er lett å finne sin forening eller aktivitet og bli med som frivillig.  

Se Hadeland:

https://www.hadeland.no/nyheter/gran-frivilligsentral/sparebankstiftelsen-gran/prosjektgave-gir-oppstart-av-et-servicekontor-for-frivilligheten-i-gran/s/5-21-493064?amp%3Bns_fee=0&%3Bns_linkname=editorial.share.article&%3Bns_mchannel=editorial.facebook&%3Bns_source=editorial.facebook&fbclid=IwAR3kNFXNsWmFMLIK1Qe3i0mUgY70bEu1w7kWkEiGk-2Yk6W7BxNGIydTKFY

Flere nyheter

SOMMEREN ER HER...............

Vi går nå inn i juli mnd., og vi kjenner at solen varmer. Det vokser og gror....... det blir deiligere og deiligere badevann...............nyt det!

Trivselshuset fikk besøk av Ordfører Randi Eek Thorsen

Trivselshuset i Brua fikk i dag hyggelig besøk av ordfører Randi Eek Thorsen. Hun er meget kunnskapsrik, engasjert, og interessert i hvordan vi felleskap kan skape en en god fremtid for bygdas befolkning. Hun setter stor pris på alt det som gjøres av frivillig arbeide rundt om i Gran kommune. Frivillig engasjement er viktig for at bygda vår også i fremtiden, skal være det beste sted på jord. TAKK.

TRIVSELSHUSET NYTT NAVN SKILT

Trivselshuset har fått opp et nytt navn skilt (som dekker de gamle HTR bokstavene). Takket være gave fra Ola Lygna (Seigerud), lot dette seg gjøre. Vi fikk også beachflagg som vi kan bruke ute i forbindele med arr.. Tusen Tusen takk Ole. VÆLKØMMIN.

Besøk av varaordfører på Lidskjalv

Gran frivilligsentral fikk i dag trivelig besøk av varaordfører i Gran, Pål-Arne Oulie. Pål-Arne viste stor interesse for det frivillige arbeidet som skjer rundt om i bygda og i husene Lidskjalv og Trivselshuset. Det er ikke få timer frivillige utfører for felleskapet i Gran. Frivillig engasjement og dugnadsånd har gjennom århundrer vært viktig for at vi har fått det gode fellesskapet vårt. Frivillig engasjement vil også være veldig viktig i fremtiden. Takk.

TAKK HILDE

I dag 30.04.20 var siste arbeidsdag ved Gran frivilligsentral (GFS) for Hilde. Hilde har arbeidet for GFS i ca 11,5 år. Vi takker Hilde for alt hun har bidratt med inn mot frivillig arbeide i Gran. Hilde har vært en viktig drivkraft for at Gran har en av Norges flotteste frivilligsentraler. Vi har to flotte hus - Lidskjalv og Trivselshuset, som vi i Gran kan være stolte av. Takk!

2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral