Gave fra "Dæ var dengong dæ"

Overskuddet fra boka om lokale oppveksthistorier "Dæ var dengong dæ", ble gitt i gave til frivilligsentralene på Hadeland. Det ble kr 10 000,- til hver sentral. I Gran skal vi bruke disse på aktivitet.

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)