GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Året 2020 nærmer seg slutten og vi skimter et nytt år 2021 i det fjerne.

Året 2020 ble ikke helt som vi planla ved starten av året. 

Vi har endret våre planer gjentatte ganger, i løpet av året.

Jeg vil på vegne av GFS takke dere for møtepunkter/samtaler/hjelpsomhet og økonomisk støtte mv..

Takk til alle medvandrere i frivillighetens tjeneste.

Stortinget har bestemt at år 2022 skal være frivillighetens år – frivilligheten spiller en avgjørende rolle i lokalsamfunnet.

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)