MØTE MELLOM MENNESKER Strategiprosess 2020

Gran frivilligsentral jobber nå med en strategiplan (hva skal være vårt fokus fremover). Planen vil påvirke de arbeidsoppgaver Gran frivilligsentral skal fokusere på de neste 3 årene. Vi ønsker innspill fra mange innbyggere i Gran kommune, for å «lande» en best mulig strategiplan. Så derfor ber vi om at du kommer med innspill på hva du tenker er det viktigste Gran frivilligsentral skal ha fokus på fremover. Send oss gjerne en epost: post@gran.frivilligsentral.no innen, 15.03.2020. TAKK.

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)