Nye frivilligsentraler i Gran!

Kommunestyret i Gran bevilget penger - Gran frivilligsentral Marka-Skjervum og Gran flerkulturelle frivilligsentral blir realitet!

Styret for Stiftelsen Gran frivilligsentral vedtok i sitt møte i desember å starte to nye frivilligsentraler i Gran, så fra 1. januar 2018 har vi fem frivilligsentraler i Gran. Stor takk til politikerne i Gran kommune som bevilget mer penger til oss og dermed gjorde dette mulig! Tilskuddsordningen gjør at vi får statstilskudd til de nye sentralene først i 2019. Vi har derfor ikke full bemanning i 2018.


https://www.hadeland.no/nyheter/gran-frivilligsentral/friluftsliv/flere-frivilligsentraler-i-gran/s/5-21-302893

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)