Om Gran frivilligsentral Marka-Skjervum

Gran frivilligsentral har i alle år drevet frivillig aktivitet på helse- og omsorgsentrene i kommunen, i samarbeid med andre lag og foreninger. For å kunne følge opp de frivillige og aktivitetene på en god måte, har Stiftelsen opprettet en egen frivilligsentral som skal jobbe med dette. Koordinering og oppfølging av eksisterende aktiviteter og frivillige, lage gode rutiner for samarbeid med ansatte og kartlegging av behov for og tilrettelegging for nye aktiviteter er de viktigste oppgavene nå i starten. 

Vi ser også stort potensiale ifht frivillighet på det nye helse- og omsorgsenteret på Sagatangen og demenssenteret på Marka når disse står klare. Vi vil derfor være aktivt med ifht tilrettelegging for frivillige her. Vi har hatt ett møte med frivillige allerede og vil invitere til flere innspillsmøter i denne prosessen. 

Vi vil også jobbe for å etablere god kontakt og samarbeid med pårørende som er en veldig viktig ressurs ifht frivillig aktivitet for beboere på helse og omsorgssenter.  

Har du eller din forening et ønske om å bidra med noe på helse og omsorgssentrene i kommunen så ta kontakt!

Kontakt:

Marianne Orvang

Mob 47382311

Mail  marianne@gran.frivilligsentral.no 

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)