Frivilligsentralens brannvernteam - søker frivillige

Gran Frivilligsentral starter opp en helt ny og banebrytende frivillig tjeneste. Vi er faktisk de første frivilligsentralene i landet, som starter med brannvern, på denne måten. Frivilligsentralens brannvernteam hjelper de som trenger det, å sikre hjemmet mot brann og konsekvensen av brann. Har du lyst til å bli en del av frivilligsentralens nye meningsfulle tjeneste?

Aldersgruppe: Fra 18 år

Gran Frivilligsentral, starter nå opp med frivilligsentralens brannvernteam, sammen med Lunner Frivilligsentral og Lunner og Gran brann og redning. Dette er et banebrytende prosjekt som vi håper, andre deler av landet også kan ha nytte av i fremtiden. 

Frivilligsentralen ønsker seg frivillige, som kan ta med seg kaffe og noe å bite i, hjem til eldre og sårbare personer. Når man er på besøk, tar man samtidig en prat om brannvern. Frivilligsentralens brannvernteam har følgende oppgaver:

  • En prat om brannvern
  • Sjekk av eksisterende brannvernutstyr
  • Gjennomføre en simulert/teoretisk brannøvelse
  • Lage en plan for hvordan man kan få økt brannsikkerhet i hjemmet
  • Gi råd om hvor man kan få nødvendig brannvernutstyr
  • Hjelpe til å montere nytt brannvernutstyr

For å kunne dra ut på hjemmebesøk, må du gjennomføre et kurs hos Lunner og Gran brann og redning. Kurset tar en kveld, og inneholder både teori og praksis. 

For å kunne bli en frivillig, må du like å snakke med folk og ha helt vanlig kompetanse om brannvern, på nivå med helt vanlige huseiere.  

Frivillige drar på hjemmebesøk, to og to.

Dere får med dere eksempler på brannvernutstyr, huskeliste, kontaktliste for spørsmål og avklaringer, kaffekanne, kaffekopper og noe å bite i, på hjemmebesøket.  

Oppstart september 2021.

Ta kontakt med:

Øyvind på tlf: 97551482 eller på mail: oyvind@gran.frivilligsentral.no

Marianne på tlf: 47382311  eller på mail: marianne@gran.frivilligsentral.no

Frivilligsentralens brannvernteam - en nyttig og sosial møteplass.


Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)