Matombringelsen

I Gran kommune kjører frivillige ut middagsmat til hjemmeboende som ønsker det, to dager pr. uke: tirsdag og fredag.

Hjemmetjenesten formidler informasjon til kjøkkenet om hvem som ønsker mat kjørt hjem. Gran frivilligsentral administrerer tjenesten.

Som frivillig får du en turnus for en bestemt rute, som settes opp for ett år av gangen. Dette gir god oversikt over når du skal ut å kjøre mat. Passer det ikke å kjøre den datoen du er satt opp, er det vanligvis enkelt å bytte med en annen på samme rute.
Som frivllig kjører du stort sett hver fjerde uke. Men du kan kjøre oftere hvis du selv vil.

Kontakt

Nedre Hagali 4
2760 Brandbu

Organisasjonsnummer
979541619

Sosiale media

2021 © Stiftelsen Gran frivilligsentral (01.07.2020)