Telefonvenn

Mange føler på ensomhet i disse tider. Mange er avskåret fra å være sammen med familie og venner. Noen er kanskje i en risikogruppe og skal ikke utsette seg for smitte ved å møte andre mennesker. Kanskje har man heller ikke så stort nettverk lenger fordi man har oppnådd høy alder og/eller familien ikke bor i nærheten.

Telefonvennen er en venn som kan ringe 1-2 ganger i uka eller etter avtale/behov for en liten prat. Den som ringer deg har taushetsplikt. Ønsker du en telefonvenn, ta kontakt med Gran frivilligsentral på telefon 91 80 74 79.

2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral