PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontorene er nå sommerstengt, og vi er tilbake mandag 6. august. Vi takker våre frivillige for innsatsen og ønsker dere alle en god sommer!

Kontaktinfo:

 

Gran frivilligsentral Brua og Trivselshuset

Hilde mob 97551482 eller hilde@gran.frivilligsentral.no

Gran frivilligsentral Vassenden og Lidskjalv

Marianne mob 47382311 eller marianne@gran.frivilligsentral.no  

Gran frivilligsentral Marka-Skjervum

Ingrid mob 91807479 eller ingrid@gran.frivilligsentral.no

Gran frivilligsentral Ung 

Veronica mob 91764090 eller veronica@gran.frivilligsentral.no  

Gran flerkulturelle frivilligsentral

Suaado - Flerkulturelt friluftliv for kvinner

Tarek mob 90559350 - Verdens gutter

 


Nye frivilligsentraler i Gran! 

Styret for Stiftelsen Gran frivilligsentral vedtok i sitt møte i desember å starte to nye frivilligsentraler i Gran. Så fra 1. januar 2018 har vi fem frivilligsentraler i Gran. Stor takk til politikerne i Gran kommune som bevilget mer penger til oss og dermed gjorde dette mulig! Tilskuddsordningen gjør at vi får statstilskudd til de nye sentralene først i 2019. Vi har derfor ikke full bemanning i 2018. 

 

20-års jubileum!

I høst har vi feiret Gran frivilligsentrals 20-årsjubileum. Vi har lansert vårt jubileumshefte, servert marsipankake på Duar'n og hatt offisiell markering med Jubileumsfest. 

 

Gran frivilligsentral Ung

Stiftelsen har fra 1. oktober opprettet en ny frivilligsentral i Gran: FrivilligUng. Veronica Stokkvold er avdelingsleder her og skal jobbe med bla BUA (utlånssentral) og ungdomsarenaer. Har du ideer til aktiviteter og arrangement for barn og unge i Gran, så ta kontakt.

 

Tilskudd til integreringsfremmende tiltak

I budsjettet for 2017 bevilget kommunestyret i Gran kr 100 000,- til integreringsfremmende tiltak. Alle frivillige i Gran kommune som har eller ønsker å starte med integrerngsfremmende tiltak, kan søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen administreres av Stiftelsen Gran frivilligsentral. Det er ikke fast søknadsfrist og søknadene vil bli behandlet fortløpende av to representanter for styret.

Send en kort søknad med beskrivelse og søknadssum til: post@gran.frivilligsentral.no

 

Noen bilder fra våre aktiviteter:

skilt.jpg

Lyden av Hermundstad i Trivselshuset i Brua

Offisiell åpning av Gran frivilligsentral Vassenden

ÅpningVassenden.JPG

Trivselshuset i Brua - bilder fra offisiell åpning - foto: Eivind Marcelino

Bilder fra motevisning

Duarn på Lidskjalv - vårmoter!

Trivselshuset i Brua

TrivselshusetiBrua.jpg

Trivselshuset i Brua - dugnaden er i gang!

Det er med stor glede vi kan fortelle at Stiftelsen Gran frivilligsentral har kjøpt det gamle HTR-bygget i Brandbu og nå kan etablere "Trivselshuset i Brua"! Sparebankstiftelsen Gran har i dag gitt oss en gave på 1,5 mill kroner, og vi ønsker å rette en stor takk til dem for dette bidraget som gjør det mulig å realisere prosjektet. Gran frivilligsentral Brua vil flytte sine aktiviteter og sitt kontor over i det nye huset i løpet av november/desember, og vi gleder oss til å få større lokaler og mulighet til å videreutvikle frivilligsentralen!

Kulturkvelden på Lidskjalv - Allsang

Tirsdag 8. okober var første gang vi arrangerte Allsang på Lidskjalv. Bjørn Anders Hermundstad, Per Kristian Fagereng og Helge Haukli sørget for god stemning for de vel hundre som møtte opp.

Gjensidigetalentiaden 2013

Frivilligfesten 2013 og avslutning for Irene!

Tilskudd til Gran frivilligsentral Vassenden

Det er med stor glede vi kan fortelle at Stiftelsen Gran frivilligsentral har fått innvilget søknaden til KUD om opprettelse av Gran frivilligsentral Vassenden. Stiftelsen blir nå eiere av to frivilligsentraler i Gran kommune, en i Brua og en i Vassenden, hver med 100 % stilling!