Historikk

Gran frivilligsentrals historie starter helt tilbake i 1981, da 9 humanitære foreninger siftet "Førsteprioritet for de eldre".

”Førsteprioritet for de eldre” som ble etablert i 1981 tok utfordringen om å stille seg bak etableringen av frivillighetssentralen, og på styremøtet 22. august 1996 ble det vedtatt at målgruppen for stiftelsens arbeid måtte utvides til å gjelde alle funksjonshemmede, eldre og yngre. En navneendring var også nødvendig og Stiftelsen Prioritet for min neste ble etablert.

Ni lag og foreninger sto bak opprettelsen av Førsteprioritet for de eldre: Gran og Brandbu Sanitetsforeninger, Gran Menighets Sykepleieforening, Brandbu Menighetstjeneste, Gran Røde Kors, Gran Røde Kors Besøkstjeneste, Østre Gran Bondekvinnelag og Østre og Vestre Gran Husmorlag.

Det første styret for Stiftelsen Prioritet for min neste hadde følgende medlemmer: Margrethe Engen, Bente Gauslaa, Nelly Espen og Arne Guttormsen, og driftsstyret for Frivillighetssentralen i Gran: Bjørn Ulset, Signe Andersen, Erik Prestkvern, Kari Støen Kleppe og Lars Arne Høydal.

Etter representantskapsmøtet 1996 tiltrådte Ingebjørg Roll-Matthiesen som styreleder for stiftelsen.

Etter avslag på søknad om driftstilsudd fra FRISAM for 1997 imøtekom Gran kommune søknaden om midler til oppstart av Frivillighetssentralen og bevilget kr. 80.000 til drift og sammen med egne midler førte dette til at Margrethe Engen og Arne Kjelsrud ble engasjert i hver sin deltidsstilling fra 01.09. – 31.12. 1997. Frivillighetssentralen startet sitt virke 01. september 1997 med offisiell åpning 22. september samme år.

Styrene for stiftelsen og driftsstyret for frivillighetssentralen har siden opprettelsen vært preget av engasjement, interesse og stabilitet. Stiftelsen består i dag av 27 eierforeninger, noen av de opprinnelige eierforeningene har falt fra mens nye er kommet til. Eierforeningene representerer flere ulike organisasjoner. Eierforeningene er i stor utstrekning med på å drifte flere av tiltakene som frivilligsentralen er med og administrerer.

Utviklingen av frivilligsentralen har gått fort fra den spede begynnelsen som "hjelpesentral" hvor hovedoppgavene besto i rekruttering av frivillige, ulike hjelpeoppdrag og sammenkomster. I 2013 fikk Stiftelsen tilskudd til frivilligsentral nr 2; Gran frivilligsentral Vassenden som holder til på Lidskjalv. Gran frivilligsentral Brua holder til i Trivselshuset. 1. oktober 2017 startet Stiftelsen frivilligsentral nr 3; Gran frivilligsentral Ung som jobber med Ungdomsarenaer. I desember 2017 vedtok styret å opprette to nye sentraler Gran frivilligsentral Marka-Skjervum og Gran flerkulturelle frivilligsentral. Den sjette frivilligsentralen ble startet 24. mai 2018; Frivillighetens servicekontor. Til sammen har sentralene flere hundre frivillige bidragsytere og genererer nærmere 30 000 frivillige timer i året, alt fra 1-1-oppdrag til store arrangementer som samler flere hundre personer - alltid i samarbeid med andre aktører.

Flere dokumenter

Om Gran frivilligsentral Brua

Om Gran frivilligsentral Marka-Skjervum

Om Gran frivilligsentral Vassenden

Om Gran frivilligsentral Ung

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Vedtekter og årsmeldinger

Styret og basisforeningene 2020 - 2021

Stiftelsen har 27 basisforeninger, og styret velges av disse på årsmøtet.

Om Gran flerkulturelle frivilligsentral

Ansatte

Her er oversikt over våre ansatte:

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Stiftelsen Gran frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Foreninger i Gran

Dokumentmaler

Her finner du enkle dokumentmaler som kan være nyttig for foreninger. Ta kontakt om det er andre dokumenter du savner her.

Handlehjelp

Brandbu Røde Kors, Gran frivilligsentral og Gran kommune har i samarbeide laget en rutine for hvordan hjelpe de som er i karantene med levering av matvarer. Ring eller send SMS til mobil 90 55 93 50. Evt send mail til: post@gran.frivilligsentral.no.

Telefonvenn

Ønsker du telefonvenn så ta kontakt med oss på: 91 80 74 79

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Stiftelsen Gran frivilligsentral